Świętego Macieja Apostoła - 14 maja

(Dz 1,15 - 17.20 - 26; J 15,9 - 17)

Wybrany przez i dla Chrystusa

Życie św. Macieja Apostoła, Patrona dnia dzisiejszego nie jest nam znane w wielu szczegółach. Z Dziejów Apostolskich (I czytanie) wiemy jedynie, w jaki sposób dokonał się Jego wybór na miejsce Judasza Iszkarioty. Po wyborze na Apostoła pozostał w Jerozolimie aż do Zesłania Ducha Św., a później najprawdopodobniej przeniósł się do Judei, gdzie oddał się pracy apostolskiej i w końcu do Kapadocji (dzisiejsza Turcja), gdzie z gorliwością i poświęceniem nawracał pogan. Św. Klemens Aleksandryjski pisze o nim, że "wyczerpał swoje ciało umartwieniami, aby w ten sposób poddać swego ducha całkowicie Ukrzyżowanemu". Według tradycji miał zostać ukrzyżowany około roku 80-tego w Kolchis na południe od Kaukazu, na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. W ikonografii przedstawiany jest z lancą i halabardą.

Maciej, tak jak i inni Apostołowie został wybrany, aby być "świadkiem Chrystusowego Zmartwychwstania".  Chrystus w dzisiejszej ewangelii uściśla niejako to zadanie i pokazuje w jaki sposób, każdy apostoł, każdy wyznawca Chrystusa ma o Nim świadczyć. To nie my Jego wybieramy, to On nas wybiera i naznacza. i to On czyni nas zdolnych do świadczenia, tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że zachowamy Jego przykazanie miłości. Wszystko inne; słowa, dzieła, akcje, czyny, a nawet cuda nie mają żadnego znaczenia i nie przyniosą żadnych owoców bez tego podstawowego przykazania. "Wszystko, co wam nakazuję, to abyście się wzajemnie miłowali". Wiedział o tym Św. Maciej Apostoł i dał temu świadectwo swoim życiem dla Chrystusa i dla ludzi.

Święty Macieju Apostole - módl się za nami
A dla wszystkich dzisiejszych Maćków i Maciejów - najlepsze życzenia