III Niedziela w ciągu roku - C

(Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1Kor 12,12-30; Łk 1,1;4,14-21)

Dobra Nowina

Jezus przyszedł na ziemię, aby:

- ubogim głosić dobrą nowinę      - a nie bogatym możliwość większych obrotów i większego biznesu,
- więźniom głosić wolność      -  a nie prześladowcom możliwość bestialskiego znęcania się i samowolę,
- niewidomym głosić przejrzenie      - a nie wszystkowiedzącym pychę i samozadowolenie,
- uciśnionym głosić wyswobodzenie      - a nie ciemięzcom większą swobodę i bezkarność w wyzyskiwaniu,
- chorym głosić uzdrowienie      - a nie zdrowym i dobrze się mającym przepych i jeszcze większy dostatek,
- skruszonym w sercu głosić przebaczenie      - a nie zadufanym w sobie i pełnym pychy wolność w popełnianiu najwymyślniejszych grzechów,
- aby obwoływać rok łaski od Pana      - a nie odwołanie wszystkich praw i nakazów moralnych i etycznych,

         Syn Boży przyszedł na ziemię, aby leczyć wszystko co pokaleczone i podnosić wszytskich tych, którzy zdolni są rozpoznać i uznać swoją słabość. Przyszedł właśnie do slabych, a nie do dobrze się mających, do pogardzanych i odrzuconych, a nie do pyszałkowatych i zarozumiałych ... i nie do tych co sami umieją się urządzić. I ci drudzy nigdy Go nie rozpoznają ani nie zrozumieją. Dla nich Ewangelia będzie zawsze odstręczająca i nie do przyjęcia.
Do której grupy ja należę ... ?