IV Niedziela w ciągu roku - A

(So 2,3;3,12-13 ; 1Kor 1,26-31 ; Mt 5,1-12)

Kto wejdzie do Królestwa ?

Wielokrotnie zastanawiałem się nad błogosławieństwami z dzisiejszej Ewangelii:

 

Błogosławieni

Ich nagrodą jest:
ubodzy w duchu, do nich należy Królestwo Niebieskie,

którzy płaczą,

oni będą pocieszeni,

cisi,

oni na własność posiądą ziemię,

którzy łakną i pragną sprawiedliwości,

oni będą nasyceni,

miłosierni,

oni miłosierdzia dostąpią,

czystego serca,

oni Boga oglądać będą,

którzy wprowadzają pokój,

oni będą nazwani synami Bożymi,

którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

do nich należy Królestwo Niebieskie,

jesteście gdy ludzie wam urągają,

cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie

jesteście, gdy was prześladują,

jesteście mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu

Do której z tych kategorii, mógłbym się zaliczyć? Czy nie jestem przypadkiem zbytnio bogaty i zapatrzony tylko w siebie, albo wrzaskliwy i zarozumiały, niesprawiedliwy i obojętny, niemiłosierny? Czy mojego serca, wzroku, myśli nie zalewa brud i nieład moralny? A może całe moje życie to jedna wielka walka i wojna z innymi? Czy to raczej nie ja urągam, nie ja prześladuję, nie ja podjudzam, kłamię, kopię dołki, myślę tylko o sobie i swoich interesach, szukam tylko swojej sprawiedliwości i swojej wygody, swojego dobra a w końcu tylko siebie. I moją nagrodę będzie ..... PUSTKA, SAMOTNOŚĆ, OPUSZCZENIE. Nie widziałem innych, byłem zapatrzony w siebie i ... przez wieczność będę tylko sam ze sobą .... niepocieszony, nienasycony, odrzucony, smutny, opuszczony ... zdany wyłącznie na siebie, oglądający tylko siebie, bo stale tylko o sobie myślałem i dla siebie żyłem!

Jeszcze jest czas na zmianę,
jeszcze mogę zmienić swoje życie,
jeszcze mogę zobaczyć innych
i przestać żyć tylko dla siebie