VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - C

(Dz 7,55 - 60; Ap 22,12 - 14.16 - 17.20; J 17,20 - 26)

Ut unum sint ... Aby byli jedno ...

Wstrząsająca jest modlitwa Chrystusa o jedność: "Ojcze Święty proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył żeś Ty mnie posłał ".

 

A chrześcijańskim świecie tyle podziałów i to nie tylko na wielka skalę, między katolikami a prawosławiem, kościołami protestanckimi i innymi odłamami chrześcijaństwa, ale także w naszych parafiach, wspólnotach religijnych i zakonnych ... Tyle podziałów i rozłamów, nieporozumień i rozdźwięków ...Skąd to wszystko się bierze, co jest przyczyną tych wszystkich dyskusji, rozłamów i nienawiści?

 

I piękny gest Papieża, który w czasie wizyty w atenach zaproponował 4 maja, arcybiskupowi Aten Christodulosowi, po prostu wspólną modlitwę, wspólne "Ojcze Nasz".

 

A gdybyśmy i my, po prostu włączyli w ten nurt Chrystusowej modlitwy ... "ut unum sint" ...

Zamiast się kłócić i spierać w naszych parafiach i wspólnotach religijnych i zakonnych, zamiast dyskutować i wytaczać najcięższe argumenty za i przeciw, zamiast szukać rozwiązań najtrudniejszych problemów na drodze dyskusji czy "demokratycznych" głosowań módlmy się o jedność.

 

    Ojcze nasz ...

    święć się imię Twoje,

    przyjdź Królestwo Twoje ...

    bądź wola Twoja