VI Niedziela w ciągu roku - C

(Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26)

Błogosławieni - szczęśliwi

Błogosławieństwa są na pewno najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym tekstem ewangelicznym.

Błogosławieni ubodzy w duchu ...     Biada wam bogaczom ...
Błogosławieni głodujący ...     Biada wam, którzy teraz jesteście syci ...
Błogosławieni cisi ...     Biada wam krzykaczom pewnym siebie ...
Błogosławieni płaczący ...     Biada wam, którzy się teraz śmiejecie ...
Błogosławieni czystego serca ...     Biada wam rozpustnikom ...
Błogosławieni prześladowani ...     Biada wam, prześladowcom ...
Błogosławieni łaknący sprawiedliwości ...     Biada wam niesprawiedliwym ..
Błogosławieni jesteście, kiedy wami         pogardzają ...     Biada wam, kiedy was wszyscy chwalą ..

Są jednak błogosławieństwa także najtrudniejszym tekstem Ewangelii. Kto ten tekst zrozumiał i umiał wprowadzić w życie, na pewno jest szczęśliwy i nie lęka się dnia sądu, ani Bożej sprawiedliwości. Życzę Ci abyś i Ty nigdy nie przestał medytować tego tekstu i nie tylko się nim zachwycał, ale także -a może przede wszystkim- nim żył! Błogosławiony jesteś właśnie wtedy, gdy w oczach ludzkich jesteś zerem. W oczach Bożych jesteś BŁOGOSŁAWIONY!!!