Wielki Piątek

(Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18, 1-19,42)

On był przebity za nasze grzechy

"Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha."

Cóż można powiedzieć wobec śmierci Boga na krzyżu? Jedyną reakcją może być tylko pełne bólu milczenie.

BÓG UMARŁ!  Czy nie umarł przypadkiem także w moim życiu ... ? Czy wraz z Jego śmiercią na krzyżu nie umarł On także dla mnie?