ZAUŁKI I ZAKAMARKI MYŚLENIA

W szafie mam kilkanaście półek zajętych przez różnego rodzaju notatki prowadzone od ponad 25 lat. Mając odrobinę wolnego czasu będę je tu sukcesywnie, acz nieregularnie udostępniał w formie jak najbardziej skondensowanej, aby nie przeładować serwera i nie zmęczyć czytelnika Są to oczywiście tylko maleńkie fragmenty, bo całość czeka jeszcze na opracowanie. Może kiedyś ... na emeryturze ... ?

LOGIKA
Myślenie niektórych ludzi przypomina mi  bardzo „logiczny” podział zwierząt z chińskiej encyklopedii (z XIV w.), a rozmowy z takimi ludźmi przypominają mi właśnie „chińską logikę”.
„Zwierzęta dzielą się na:

1.      należące do imperatora,

2.      zabalsamowane,

3.      oswojone,

4.      mleczne świnie,

5.      syreny,

6.      wolne psy,

7.      zawarte w tej klasyfikacji,

8.      takie, które zachowują się jak oszalałe,

9.      niezliczone,

10.  rysowane cienkim pędzelkiem z wielbłądziego włosia,

11.  etc.,

12.  takie które właśnie rozbiły dzbanek,

13.  takie które z daleka przypominają muchy.” 

Podział jest rozłączny, jasny i klarowny, prawdziwie logiczny jak myślenie niektórych ludzi. Jeśli ktoś posługuje się właśnie taką lub podobną „logiką”, to lepiej nie wdawać się z nim w dyskusję, bo można dostać zawału serca. 

 

JEDNYM ZDANIEM

 

Polska - Belgia - 1991

15.03.1991 - Wielosłowie - pustosłowie. Im mniej ma ktoś do powiedzenia, tym więcej mówi, ględzi, leje wodę, aby ilością pustych słów przykryć przerażające "beztreście" i pustkę swojej wypowiedzi.

16.03.1991 - Nie jest tragedią grzech i upadek, ale ślepota i uparte w grzechu trwanie. (św. Augustyn).

17.03.1991 - "Ten kto miłuje swoje życie straci je ... a kto nienawidzi swego życia na tym świecie ... zyska je w wieczności - (J12,25). Czy chciałbyś stracić swoje życie ... ?

18.03.1991 - Czy Ty ufasz jeszcze Bogu, czy raczej liczysz już tylko na siebie? A może właśnie dlatego stale przegrywasz, że liczysz już tylko na siebie?

19.03.1991 -  Czy pamiętasz komu ślubowałeś swoją wyłączność? Nie wycofuj słowa danego Bogu, nawet jeśli tyle już razy Go zdradzałeś. NAWRÓĆ SIĘ! bo On na to właśnie czeka ...

20.03.1991 -  "Kto żyje w kłamstwie jest niewolnikiem grzechu" (1 J 1,8 - 2,6), a ojcem tego, kto żyje w kłamstwie i zakłamaniu jest ojciec wszelkiego kłamstwa i zniewolenia - szatan

21.03.1991 - "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią" (Łk, 23,34) A czy ja wiem, co czynię? vide Hbr 6,4-6; 10,26-31; Rz 7,14-25. "nie rozumiem bowiem tego, co czynię!! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci??!!"

22.03.1991 - Nawet Najświętsza Obecność może ci się zrutynizować, jeśli nie będziesz pogłębiał swojej z Nią zażyłości.

23.03.1991 - Czas nas uczy pogody, Bóg nas uczy pokory, a niektórzy ludzie uczą mnie cierpliwości ...

24.03.1991 - Przekupiony przez arcykapłanów i starszych tłum wrzeszczy: "Ukrzyżuj go!", ale tępy i tłum zawsze pragnie tylko "igrzysk i chleba". To jest psychologia tłumu ... w każdym wieku ... i w każdej kulturze.

25.03.1991 - Komu potrzebne jest moje życie? Kto oddał swoje życie za mnie?

26.03.1991 - Małżeństwo - kara za grzech pierworodny, którą musimy odpokutować tu na ziemi?

27.03.1991 - "Niech mowa twoja i postępowanie będzie klarowne, i jasne. «Tak» niech znaczy «tak», a «nie» niech znaczy «nie»! "Co ponadto jest od złego pochodzi".

28.03.1991 - Bardziej być czy więcej mieć?

29.03.1991 - Wielki Piątek - dzień wielkiej ciszy i konsternacji ...

30.03.1991 - Wielka Sobota - Życie, to oczekiwanie na śmierć. Śmierć to oczekiwanie na zmartwychwstanie.

31.03.1991 - Wielka Noc Zmartwychwstania. "Czyż może trup sam siebie ożywić?" Dokonał tego własną mocą Bóg-Człowiek.

01.04.1991 - Telewizor to maszyna, która - mieląc ludzki rozum - wypluwa z siebie cuchnącą papkę i zalewa nią wszystko dookoła.

02.04.1991 - Omnis vitae sapientia est meditatio mortis.

03.04.1991 - "Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus", a jeśli nie, to nie żyję ale wegetuję!

04.04.1991 - Koniec końców, całe życie jest długie i szare, jak ....

05.04.1991 - "Zakochanie to ekstaza i sen hipnotyczny" - José Ortega y Gasset.

06.04.1991 - Bóg jest i MIŁOŚCIĄ i MIŁOSIERDZIEM, ale nie zakochaniem.

07.04.1991 - "Tajemnice" można zgłębić nie rozumem, ale wiarą i sercem.

08.04.1991 - Grzech - zapowiada się bardzo kolorowo i porywająco. Pozostawia ... smutek, przygnębienie i rozczarowanie.

09.04.1991 - Grzech jest jak sadza - brudzi wszystko.

10.04.1991 - Misterium iniquitatis - tajemnica nieprawości. Rzeczywiście tajemnica, której niczym nie można zgłębić i nijak zrozumieć. Nie zbliżaj się do niej, bo cię pochłonie.

11.04.1991 - Kiedy popełniam grzech moje życie jest jednym wielkim kłamstwem i zaprzeczeniem wszelkiej logiki.

12.04.1991 - Jak bardzo smutny jest grzech, jak bardzo smutna jest śmierć ... jak bardzo radosne jest zmartwychwstanie i nawrócenie ...

13.04.1991 - Grzeszniku powiedz otwarcie: "Ludzie uciekajcie ode mnie, bo jestem jednym wielkim zakłamaniem!"

14.04.1991 - Grzech to podwójne życie, fałsz i zakłamanie.

22.05.1991 - Observe. Learn your enemie's capabilities. Then strike swiftly.

28.05.1991 - Cała przeszłość i przyszłość jest zamknięta w teraźniejszości. Świat jest układem zamkniętym i skończonym.

 

Ciąg dalszy tutaj    Afryka - Zair -1992 - 1996

Ciąg dalszy tutaj    Afryka - Tanzania - 1996- 2002 

Ciąg dalszy tutaj    Afryka Komory - 2003 -

 

ks. kazimierz kubat SDS